Gratis advocaat voor ontslag

Wordt u onterecht ontslagen dan worden uw rechten aanzienlijk benadeeld. Zeker als het gaat om ontslag wegens een dringende reden (op staande voet) betekent het geen rechten bij het UWV. De reden voor ontslag moet dan ook werkelijk dringend zijn. Is dat niet het geval danwel heeft u daar ernstige twijfels over schakel dan de advocaat voor ontslag in.

 

Wanneer advocaat ontslag inschakelen?

Indien u met ontslag te maken krijgt dan is het altijd van belang om een ontslag advocaat te benaderen. Omdat de wegen gaan scheiden is een standaard check van het beeindigingsovereenkomst noodzakelijk. De juridische voorwaarden dienen goed worden vermeld. Gaat het om ontslag op staande voet dan worden uw belangen ernstig geschaad. Is het ontslag terecht of niet en spelen er geen andere zaken mee.

 

Kosten van ontslag advocaat

Neemt u een advocaat in de arm dan kost het geld. Er zijn echter verschillende manieren waarop u het kunt vergoeden. Gaat het echt om een onterecht ontslag dan kunnen advocaat kosten op de werkgever worden verhaald. Oftewel het proces kost u dan niets. Daarnaast kunt u eventueel gebruik maken van een juridische verzekering danwel het inschakelen van de advocaat op basis van no-cure no-pay. U ziet dat er meerdere manieren zijn om de onkosten van de advocaat te vergoeden.

 

Gratis gesprek

U wilt uiteraard vooraf weten in hoeverre uw zaak kans van slagen heeft. Daartoe kunt u bijvoorbeeld naar de advocaat bellen zodat u een gratis intake gesprek heeft. Het geeft aan dat u eerst vrijblijvend over uw kansen kunt worden geinformeerd voordat u werkelijk vervolgstappen onderneemt.

Advocaat ontslagrecht inschakelen

Zomaar ontslag krijgen! 

Ontslag kan strikt genomen binnen een viertal wettelijke kaders. Dat zijn:

 

 • van rechtswege: het contract eindigt op een bepaalde datum of als een zekere doelstelling is behaald. Dit is strikt genomen geen ontslag maar ontbinding van het arbeidscontract;
 • met wederzijds goedvinden: de werknemer neemt ontslag omdat men een andere baan heeft gevonden;
 • op staande voet: de werknemer heeft iets ernstigs gedaan waardoor de werkgever niets anders kan doen dan de persoon direct naar huis te sturen. Let wel dat de dringende reden hierbij altijd dringend genoeg moet zijn;
 • wegens bedrijfseconomische redenen. Omdat het bedrijf niet meer goed draait dient er te worden gereorganiseerd met collectieve ontslagen tot gevolg. Omdat er sprake is van contractbreuk heeft u als werknemer recht op ontslagvergoeding. 

 

 Voorgaande houdt in dat u als werknemer niet zomaar kunt worden ontslagen. Het dient binnen de regels van de wet te passen. 

Andere redenen voor ontslag

Naast voorgaande redenen zijn er ook aanleidingen welke mogelijk wel tot een ontslag kunnen leiden. Denk aan de volgende redenen:

 

 • door werkdruk komt de werknemer overspannen thuis te zitten. Door psychische druk tracht de werkgever de werknemer over te halen om ontslag te nemen. Dit mag nooit. Een werkelijk zieke persoon mag daarom niet worden ontslagen. De werknemer heeft dan recht op loondoorbetaling;
 • er is sprake van disfunctioneren. Het werk is dermate veranderd dat de werknemer het niet meer kan doen. Dit is bijvoorbeeld van toepassing bij de ouder wordende persoon waarbij nieuwe technieken men de pet te boven gaat;
 • overmatig verzuim dat niet wordt veroorzaakt door ziekte. Het kan liggen aan problemen thuis maar ook op het werk. Het is van belang om gedegen verzuimregistratie toe te passen. 

 

Krijgt u te maken met onverhoopt of onverwacht ontslag dan dienen uw belangen goed te worden beschermd. Door de ontslagadvocaat te benaderen kunt u ervoor zorgen dat u uw baan niet verliest of juist de beste ontslagregeling verkrijgt. Neem telefonisch contact op met de ontslagadvocaat zodat u vrijblijvend uw problemen kunt aankaarten.  

Dordrecht advocaat bij ontslag

Ontslag, neem de Dordrecht advocaat

Onverhoopt ontslag, neem de Dordrecht advocaat ontslagrecht in de arm! Wegens bepaalde omstandigheden kan het voorkomen dat je wordt ontslagen. Het kan om een dringende reden gaan waardoor je op staande voet bent ontslagen of dat het gaat om ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Beide gevallen zijn altijd aanleiding om de Dordrecht advocaat in te schakelen omdat jouw belangen worden geschonden. De werkgever zal aan de belangen van de onderneming denken en dat kan jou persoonlijk schaden. Denk aan onvoldoende ontslagvergoeding of dat de wettelijke opzegtermijn niet in acht wordt genomen. Voor iedere vijf gewerkte jaren dient een maand in rekening te worden gebracht startend vanaf de eerste van de volgende maand nadat het ontslag is aangezegd. Licht tijdig de Dordrecht advocaat in zodat je voldoende juridische vertegenwoordiging hebt.

 

Dordrecht advocaat inschakelen

Word je ontslagen dan heb je altijd juridische bijstand nodig. Het is van groot belang dat jouw positie wordt beschermd zodat je de beste resultaten uit het ontslag kunt behalen of kunt afdwingen dat het ontslag niet doorgaat. Door gebruik te maken van de Dordrecht advocaat ben je van gedegen wettelijke kennis voorzien. Ook binnen andere rechtsgebieden kun je de Dordrecht advocaat inschakelen. Denk naast het arbeids- en ontslagrecht aan:

 • contractrecht;
 • vastgoed- en huurrecht;
 • ondernemingsrecht om als starter een MKB bedrijf op te starten en goed te leiden;
 • echtscheidingen en kinderrecht. 

Doe je voordeel en benader de Dordrecht advocaat zodat jouw belangen optimaal worden beschermd. Ook jij kunt het meeste uit je situatie of conflict halen door je juridische gelijk te verkrijgen. 

Waarom advocaat arbeidsrecht inschakelen?

Advocaat arbeidsrecht: je nieuwe baan
Neem de advocaat arbeidsrecht in de arm om je gelijk te halen! Op het moment dat je een nieuwe functie krijgt, krijg je te maken met een nieuw arbeidscontract. Daarin staan de voorwaarden vermeldt waaraan de onderlinge verbintenis moet voldoen zodat jij goed bij de werkgever kunt werken. Het gaat daarbij om een gezagsverhouding waarbij jij moet luisteren naar wat de werkgever opdraagt en die taken moet doen overeenkomstig het arbeidscontract. Hoe profiteer jij van de advocaat arbeidsrecht?

Wat staat er in arbeidscontract?
Ben je een starter dan weet je nog niet precies wat er allemaal in een arbeidscontract moet staan. Wil je daarover zekerheid hebben dan kun je altijd bij de advocaat arbeidsrecht informeren door een snelle juridische check te doen. De volgende aspecten dienen zoal in het contract te staan: 
 • er is vastgelegd hoe de gezagsverhouding is geregeld. Jij moet werk verrichten waarvoor jij een vergoeding voor krijgt;
 • er is netjes beschreven wat je taken zijn en wat daar allemaal binnenvalt;
 • voor de uitgevoerde taken krijg je een maandelijkse bruto vergoeding. Laat je hierbij altijd vooraf uitrekenen wat je netto overhoudt. Daarnaast moet je rekening houden eventuele pensioen inleg;
 • aantal vakantie dagen inclusief 8% opgebouwd vakantiegeld, uit te betalen voor de zomervakantie;
 • overige secundaire voorwaarden zoals onkosten vergoeding studie, woon-werk verkeer, kind regelingen enzovoorts. 
Om zekerheid te hebben af alle noodzakelijke juridische paragrafen staan vermeldt dan kun je een check doen bij de  advocaat arbeidsrecht.